Etusivu / Uutiset / Tärkeimmät muutokset WADAn vuoden 2022 Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon

Tärkeimmät muutokset WADAn vuoden 2022 Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon

torstai 2.12.2021

Vuoden 2022 alusta voimaan tulevan Maailman antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon tärkein muutos koskee kilpailun aikana kiellettyjä glukokortikoideja eli kortisonivalmisteita. WADA on myös määritellyt kortisonivalmisteiden varoajat sekä julkaissut ohjeet erivapauden hakemiselle näille valmisteille. Lisäksi esimerkiksi astman hoidossa käytettävän inhaloitavan salbutamolin sallittu annos muuttuu.

Aiemmin glukokortikoidit eli kortisonivalmisteet ovat olleet kiellettyjä kilpailun aikana, kun lääkettä on annosteltu suun kautta, peräsuoleen tai injektiona suonensisäisesti ja lihakseen. Vuoden 2022 alusta lähtien glukokortikoidit ovat edelleen kiellettyjä kilpailun aikana suun kautta (myös suun limakalvolle) tai peräsuoleen annosteltaessa. Aiemmasta poiketen kaikki glukortikoidipistokset ovat pistospaikasta riippumatta (myös paikalliset injektiot) kiellettyjä kilpailun aikana. Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa kortisonivalmisteet kuuluvat S9.-ryhmään.

Glukokortikoidien varoajat

WADA on määritellyt varoajat glukokortikoideille antotavan ja vaikuttavan aineen mukaan, kun käytetään valmistajan suosittelemia annoksia. WADA ei ole määritellyt varoaikoja peräsuoleen annostelulle. SUEKin arvion mukaan peräsuoleen annosteltaessa varoajat ovat samat kuin suun kautta annosteltaessa.

Varoajat ovat seuraavat:

Milloin urheilija tarvitsee erivapauden glukokortikoideille

Mikäli urheilijaa lääkitään kilpailuaikana glukokortikoideilla, pitää kielletylle glukokortikoidilääkitykselle olla voimassa oleva erivapaus. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23:59 ellei sitä ole toisin määritelty.

Mikäli glukokortikoidilääkitys on lopetettu ennen kilpailua varoaikana, saattaa kielletyn lääkeaineen pitoisuus ylittää raportointirajan vielä kilpailun aikana otetuissa dopingnäytteissä. Jos lääkäri on antanut tai määrännyt kiellettyä glukokortikoidia ja sitä on käytetty vain kilpailun ulkopuolella esimerkiksi varoaikana voi urheilija hakea erivapautta Kansainvälisen erivapausstandardin mukaan takautuvasti positiivisen dopingtestituloksen jälkeen. Erivapauden myöntämiselle on määritelty ehdot, joiden perusteella myös takautuvasti myönnettävästä erivapaudesta päätetään. Siksi on hyvä varmistaa ennakkoon, että erivapauden myöntämisen lääketieteelliset ehdot täyttyvät. Urheilijalla tulee olla potilasasiakirjat saatavilla, jos erivapautta on haettava takautuvasti positiivisen dopingnäytteen antamisen jälkeen.

Silloin kun glukokortikoidia on käytetty ennen varoaikaa on hyvin epätodennäköistä, että dopingnäytteen glukokortikoidipitoisuus ylittää laboratorion raportointirajan. Tällöin voi urheilija hakea Kansainvälisen erivapausstandardin ehtojen täyttyessä takautuvaa erivapautta.

Alla oleva kaavio havainnollistaa, milloin urheilijan tulee hakea erivapautta etukäteen ja koska on mahdollisuus hakea erivapautta takautuvasti kilpailujen aikana kielletylle glukokortikoidille. Mikäli glukokortikoidia on käytetty kilpailujen ulkopuolella varoaikana, tulee silloinkin varmistaa ennakkoon, että erivapauden myöntämisen lääketieteelliset ehdot täyttyvät.

Avaavat astmalääkkeet eli β2 -agonistit

Avaaviin astmalääkkeisiin eli β2-agonisteihin (S3.-ryhmä) tulee muutos keuhkoinhalaationa käytettävän salbutamolin sallittuun enimmäisannokseen. Vuoden 2022 alusta lähtien inhaloitavan salbutamolin sallittu enimmäisannos on 600 mikrogrammaa kahdeksan (8) tunnin aikana. Sallittu enimmäisannos oli aiemmin 800 mikrogrammaa 12 tunnin aikana. Maksimivuorokausiannos säilyy samana kuin vuonna 2021 eli 1 600 mikrogrammana.

Muut muutokset

Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon ei ole lisätty uusia kiellettyjä aineryhmiä. Seuraaviin ryhmiin lisätään uusia esimerkkiaineita:

Myyntiluvattomat lääkeaineet, S0.:
• BPC-157

Anaboliset aineet, S1.:
• osilodrostaatti

Peptidihormonit, kasvutekijät, vastaavat aineet ja mimeetit, S2.:
• lonapegsomatropiini
• somapasitaani
• somatrogoni

Piristeet, S6.:
• 4-fluorimetyylifenidaatti
• etyylifenidaatti
• hydrafiniili
• metyylinaftidaatti

Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheiluissa lääkehaun löydät SUEKin verkkosivuilta.

Antidopingasiaa löydät myös Suomen Pyöräilyn verkkosivuilta.