Sääntö- ja tuomarivaliokunta

Suomen Pyöräily ry:n hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan Sääntö- ja tuomarivaliokunnan (lyhenne: STV), joka toimii sääntö-, tuomari- ja kurinpitoasioiden asiantuntijaelimenä. STV:n toiminta on on määritelty kurinpitosäännöissä.

Sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV):

 • käsittelee sille toiminta-, kurinpito- ja kilpailusääntöjen mukaisesti kuuluvat asiat
 • vahvistaa kansallisten cup-kilpailuiden säännöt
 • esittää kansallisten mestaruuskilpailuiden tuomarivalinnat hallitukselle
 • päättää kansallisten cup-kilpailuiden tuomarivalinnoista
 • ylläpitää tuomarikortistoa
 • valvoo tuomareiden, toimitsijoiden, kilpailijoiden ja muiden lisenssinhaltijoiden toimintaa ja sääntöjen noudattamista
 • järjestää koulutusta ja neuvontaa sääntö- ja kurinpitoasioissa
 • pitää yllä UCI:n ja SP:n kilpailusääntöjen kansallista laitosta
 • toteuttaa UCI:n kilpailusääntöjen muuttumisesta johtuvat sääntömuutokset kansallisesti
 • esittää muut kansalliset kilpailusääntömuutokset hallitukselle ja mestaruuskilpailuasioissa edelleen liittokokoukselle. Valiokunnan aloiteoikeus ei ole yksinomainen.
 • käsittelee muut hallituksen sille määräämät tehtävät.

Sääntö- ja tuomarivaliokunta 2021

Mika Niskanen
Puheenjohtaja
KV-yhteydet
040 567 5485
mika.niskanen@pyoraily.fi

Björn Palm
Kortisto, rikkomukset
040 580 0957
bjorn.palm@pyoraily.fi

Pekka Luhtala
Maantie, reilupeli, tasa-arvo
0500 366 486
pekka.luhtala@pyoraily.fi

Jaakko Kontula
Välineet, mitat ja mittaaminen
040 873 5770
jaakko.kontula@pyoraily.fi

Säännöt ja oppaat

Sääntö- ja tuomarivaliokunnan tehtävä on mm. ylläpitää kilpailusääntöjen suomenkielistä painosta.

Tuomarimateriaalit

Tuomarimateriaalit sivuilta löydät mm. kilpailuihin valitut tuomarit sekä linkin ylituomarin raportille.