Antidoping

Suomen Pyöräilyn Antidopingohjelman tavoitteena on lisätä antidopingtyön osuutta kaikessa liiton toiminnassa niin urheilijoiden valmentautumisessa kuin uusien valmentajien ja ohjaajien sekä johtohenkilöiden koulutuksessa. Suomen Pyöräily pitää tärkeänä myös tiedottaa kattavasti antidopingasioista koko pyöräilyväelle Suomessa. Antidopingohjelmassa esitetään ne pelisäännöt, jotka sitovat Suomen Pyöräilyn toimintaan kuuluvia henkilöitä.

Dopingvalvonta

Dopingvalvonnasta Suomessa vastaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK. Dopingvalvonta perustuu maailmanlaajuisiin säännöstöihin, joita urheilijat ja urheilun parissa toimivat henkilöt sitoutuvat noudattamaan. Antidopingtoiminnan lisäksi SUEK torjuu kilpailumanipulaatiota, edistää katsomoturvallisuutta ja muita urheilun eettisiä asioita.

SUEK – Suomen Antidopingsäännöstö 2021.
SUEK – Asiakirja urheilijoiden oikeuksista (PDF)
SUEK – Antidopingohje urheilijoille (PDF).

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa (KAMU)

Urheilija on itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään dopingtestissä löytyy. SUEKin Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa (KAMU) -luettelosta voi tarkistaa Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. KAMU -lääkehaku löytyy myös mobiiliapplikaationa.

HUOM! Pyöräilyn kansainvälinen lajiliitto UCI on kietänyt omissa säännöissään WADAn luettelon lisäksi TRAMADOLIN käytön kilpailuissa 1.3.2019 alkaen. TRAMADOLIN testauksesta vastaa UCI.

Erivapausmenettely urheilijan lääkityksessä

Mikäli terveyden ylläpitäminen tai sairauden hoito vaatii Kiellettyjen aineiden tai menetelmien -luettelossa olevaa ainetta tai menetelmää, voidaan tätä varten hakea erivapautta. Erivapauden myöntämisen myötä urheilija saa käyttää kyseistä ainetta tai menetelmää.

Lajikohtainen tasomäärittely

SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti. SUEK:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden on toimitettava erivapaushakemuksensa etukäteen kansainväliselle lajiliitolleen iästään ja kansallisesta tasostaan riippumatta.

Jos kansainvälisen tason urheilijalla on SUEK:n myöntämä erivapaus, hänen tulee selvittää, hyväksyykö kansainvälinen lajiliitto SUEK:n myöntämän erivapauden.

Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. Tällöin SUEK pyytää urheilijaa toimittamaan tarvittavat todistukset ja selvitykset jälkikäteen.

Urheilun toimintakiellossa olevien urheilijoiden tulee huolehtia, että heillä on tarvittavat erivapausluvat myös toimintakiellon aikana.

Alla olevasta käy ilmi taso, jonka saavuttaneiden urheilijoiden tulee etukäteen hoitaa erivapaudet kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti.

Pyöräily; Yleisen sarjan miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat.

Puhtaasti Paras -verkkokoulutus

SUEKin Puhtaasti Paras -verkkokoulutus koostuu seitsemästä moduulista. Jokainen moduuli alkaa lyhyellä informatiivisella videolla, jonka jälkeen tulee vastata muutamaan kysymykseen. Koulutuksen voi suorittaa osissa moduuli kerrallaan. Koulutuksesta saa muistoksi diplomin, kun kaikki moduulit on suoritettu.

ILMOita urheilurikkomuksista

Jokaisella on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa, mikäli epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Puuttumalla rikkomuksiin suojelemme urheilijoita ja urheilua sekä turvaamme tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO -palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.