Etusivu / Materiaalipankki / Seuramateriaalit / Vakuutukset jäsenseuroille

Vakuutukset jäsenseuroille

Suomen Pyöräily ry:tä ja sen alaisia virallisia jäsenseuroja koskee Suomen Olympiakomitea ry:n ja Vahinkovakuutusosakeyhtiö OP:n sopimus vakutuuksista.

Suomen Olympiakomitea ry:llä on Vahinkovakuutusosakeyhtiö OP Vakuutuksen toiminnan vastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus.

Vastuuvakuutus: nro 16-549-997-7
Tapaturmavakuutus: nro 16-550-119-2

Vakuutus on jatkuva vuosivakuutus. Vakuutettuna ovat Suomen Pyöräily ry ja siihen kuuluvat jäsenseurat. Vakuutettua toimintaa ovat urheilutoiminta, siihen liittyvä varainhankinta ja tilaisuuksien järjestäminen.

Tuplaturva – vakuutusturvaa liitoille ja seuroille

Tuplaturva sisältää liikunnan toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen. Vakuutettuina ovat mukaan liittyneet lajiliitot ja niiden piirit, alueet ja jäsenseurat. Vakuutuksen piirissä ovat myös liikunnan ja urheilun aluejärjestöt sekä Olympiakomitea.

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Omavastuu on 100 euroa.

  • Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa.
  • Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä.
  • Myös matkalla vapaaehtoistyöhön sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin.
  • Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.

Tapaturman sattuessa OP Vakuutus suosittelee hakeutumaan hoitoon Pohjola Sairaalaan tai OPn lääkärikumppaneille. Kiireellisessä tapauksessa loukkaantunut voi mennä mihin tahansa päivystävään lääkäriin.

Toiminnanvastuuvakuutus

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Huom. Toiminnan vastuuvakuutus ei ole korvauspiiriltään yhtä laaja kuin vakuutetun lain mukainen korvausvelvollisuus. Tutustu vakuutusehtoihin.

  • Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot.
  • Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.
  • Vakuutus ei esimerkiksi korvaa vakuutetun hallussa, lainassa, vuokralla tai muuten vakuutetun hyödykseen käytettävänä olevalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja.
  • Vakuutusyhtiö selvittää korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän sekä neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.
  • Vakuutetun omavastuu on 600 euroa.

Vastuuvahingon sattuessa vakuutuksenottaja täyttää vahinkoilmoituksen (vakuutuksenottajalla tässä tarkoitetaan seuran tai liiton työntekijää). Jos olet vahingonkärsinyt, ota yhteyttä vahingon aiheuttajaan. Vahingon kärsinyt voi täyttää vastuuvakuutuksen korvausvaatimuksen.

Lisätietoja