Etusivu / Materiaalipankki / Seuramateriaalit / Toimintaohje epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn

Toimintaohje seuroille epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn

Suomen Pyöräilyn vastuullisuusohjelmasta käy ilmi, että edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä käyttäydymme asiallisesti. Suomen Pyöräilyssä ei hyväksytä minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä. Näillä epäasiallisen toiminnan ennaltaehkäisyn toimintaohjeilla haluamme auttaa seuroja tämän yhteisen vastuullisen linjauksen toteuttamisessa.

Seuran säännöt

Seuran säännöissä tulee huomioida häirintä ja epäasiallinen käytös, sekä niistä seuraavat kurinpidolliset toimenpiteet. Sääntöjen päivittämisessä on hyvä käyttää apuna Olympiakomitean tekemiä mallisääntöjä.

Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy

Toimintaohjeet

1. Seuralla tulee olla toimintaohje epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn.
Toimintaohjeet seuroille epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn

2. Virallisten toimintasääntöjen lisäksi on varmistettava, että seuran sisäisissä toimintasäännöissä huomioidaan toimintamallit, joilla ennaltaehkäistään aktiivisesti häirintää ja kiusaamista.

3. Seuratoimijoiden kouluttaminen antaa työvälineitä ennaltaehkäisevään toimintaan. Valmiita koulutuspohjia löytyy Et ole yksin -palvelusta:
Ohje valmentajalle kiusaamisen ennaltaehkäisyyn
Ohje valmentajille kiusaamisen puuttumiseen
Vanhempaintapaamisessa läpikäytävät säännöt
Urheilijoiden kesken läpikäytävät yhteiset pelisäännöt

sekä Väestöliiton sivuilta:
Häirinnästä vapaata harrastamista!

4. Seuran jäsenten ja tarvittavien sidosryhmien (vanhemmat, valmentajat, seuran toimihenkilöt) tiedottaminen ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja luoduista toimintamalleista on olennaista.
Mallipohja tiedotteesta vanhemmille

5. Rikostaustaotteen tarkistamista lasten parissa toimivilta seuran vapaaehtoistoimijoilta.

6. Vuosittainen tiedon kerääminen toimintatavoista sekä niiden vaikutuksista (esim. jäsenkyselyt).

7. Toimintaohjeiden vuosittainen tarkastaminen ja niistä kertominen kauden alussa kaikille toiminnassa mukana oleville.

8. Turvallisen seuran tarkastuslista löytyy Et ole yksin -palvelusta.