Tuomarilisenssit

Sääntö- ja tuomarivaliokunta kouluttaa kilpailutuomareita, myöntää tuomarilisenssit ja pitää niistä tuomarikortistoa. Kilpailuihin valittu tuomarineuvosto päättää kilpailussa urheilullisista asioista.

Ylituomarin raportit v. 2022

Ylituomarin käyttää kilpailussa ylintä päätösvaltaa ja hänen tulee täyttää ja lähettää ylituomarin raportti viipymättä kilpailun jälkeen.

Tuomarilisenssit

Tuomarilisenssi on voimassa kolmevuotisjaksoin jos he ovat tuomariraporttien mukaan toimineet kolmen (3) vuoden aikana. Esimerkiksi jos henkilö tenttasi lisenssin vuonna 2017 niin se on voimassa vuoteen 2019, ja uusiutuu mikäli henkilö toimii tämän ajanjakson aikana.

Tuomaritilastot 2022

Luokka Kom I II Yhteensä
Vanheni 2 5 18 25
Uusia 0 5 7 12
Voimassaolevat 38 103 235 376

Pyöräilytuomarit 2023

Pyöräilyn tuomarikortisto 2023. Tietosuojaseloste on sivun alalaidassa. Tuomarikortistoa ylläpitää Björn Palm. Taulukko päivitetty 13.3.2023.

Tuomarilisenssit

Generated by wpDataTables

31.12.2023 vanhenevat tuomarilisenssit

Vuoden lopussa vanhenee alla oleva tuomarilisenssit. Mikäli tiedät että tuomari on toiminut tuomaritehtävissä v. 2023, ota yhteys tuomarikortiston pitäjään, Björn Palmiin.

Vanhenevat tuomarilisenssit 31.12.2023

Generated by wpDataTables