Etusivu / Suomen Pyöräily ry / Vastuullisuus / Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet

Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Edistämme yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittamalla toisia erilaisuudesta huolimatta. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan kaikkien ihmisten samanarvoisuutta riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Suomen perustuslaki takaa kaikille ihmisille perusoikeutena yhdenvertaisuuden lain edessä sekä yleisen syrjintäkiellon.

Käyttäydymme asiallisesti

Käyttäydymme asiallisesti edustaessamme Liittoa tai sen jäsenseuroja. Suomen Pyöräilyssä ei hyväksytä minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä. Me emme kiusaa, syrji, alista, nimittele, hauku, ahdistele, käyttäydy rasistisesti, väkivaltaisesti tai muuten epäasiallisesti.

Kilpailemme reilusti

Pitäydymme kaikista toimista tai yrityksistä vaikuttaa epäasiallisesti Liiton tai sen jäsenseuran alaisen pyöräilykilpailun kulkuun ja/tai tuloksiin tai manipuloida niitä tavalla, joka on vastoin urheilun eettisiä tai reilun pelin periaatetta, sekä pysyttäydymme riippumattomina.

Suomen Pyöräilyn urheilija tai urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö, kuten valmentaja tai seurajohtaja, ei lyö itse tai edustajansa kautta vetoa omasta lajistaan.

Urheilemme puhtaasti

Sitoudumme puhtaaseen urheiluun noudattamalla Suomen Antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen lajiliiton UCIn (Union Cycliste Internationale) Antidopingsäännöstöjä. Lisäksi sitoudumme Euroopan Neuvoston dopingin vastaiseen yleissopimukseen, Pohjoismaiseen antidopingsopimukseen sekä Suomen valtion allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

Kunnioitamme ympäristöä

Kannamme vastuun toimillamme ympäristön- ja luonnon hyvinvoinnista, jotta myös tulevat sukupolvet saavat nauttia siitä. Huolehdimme siitä, että käytämme luontoa ja ympäristöä niiden ainutlaatuisuutta tai kantokykyä vaarantamatta.

Ilmoitamme epäkohdista

Meillä on ilmoitusvelvollisuus Liitolle ensimmäisen tilaisuuden tullen, mikäli havaitsemme edellä mainittujen eettisten periaatteiden rikkomiseen liittyviä tapahtumia.

Apulinkkejä ilmoittamiseen: Et ole yksinILMO.

SUEK - Puhtaasti paras - Reilusti paras
ILMO
KAMU
Et ole yksin - Väestöliitto