Etusivu / Suomen Pyöräily ry / Yksiköt ja valiokunnat

Yksiköt ja valiokunnat

Suomen Pyöräily ry:n toiminta pitää sisällään yksikön, jaostoja ja valiokunnan, jotka omalta osaltaan edistävät suomalaista pyöräilyä. Ainoana virallisena yksikkönä toimii Huippupyöräily-yksikkö (HPY), jonka sisällä toimii Nuorisojaos. Säännöistä ja tuomaroinnista huolehtii Sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV). Lisäksi kullakin Suomen Pyöräilyn alalajilla on omat lajivastaavansa. Suomen Pyöräilyn alla toimii myös Masterjaosto, joka vastaa ikäryhmäkilpailuiden järjestämisestä Suomessa.

HPY ja STV vastaavat omalta osaltaan toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta, hallinnon toimivuudesta ja seurannasta (kokoukset, pöytäkirjat, päätösten seuranta ja raportointi) sekä viestinnästä. 

Huippupyöräily-yksikkö

Huippupyöräily-yksikön tehtävänä on mm. kansainvälisen kilpailutoiminnan organisointi, osaamisen kehittäminen ja urheilijoiden kehityksen seuraaminen ja varmistaminen.

Nuorisojaosto

Nuorisojaodyon päätehtävänä on vastata valtakunnallisen lasten ja nuorten Kultainen Kampi Cup -kilpailutoiminnasta. Lisäksi Nuorisojaosto avustaa alue- ja nuorisovalmentajia leiri- ja seuratoiminnassa. 

Sääntö- ja tuomarivaliokunta

Sääntö- ja tuomarivaliokunnan tehtävänä on mm. valvoa mm. valvoo tuomareiden, toimitsijoiden, kilpailijoiden ja muiden lisenssinhaltijoiden toimintaa ja sääntöjen noudattamista.

Masterjaosto

Masterjaosto vastaa maantiepyöräilyn ikäryhmäkilpailujen koordinoinnista Suomessa ja mastereiden kansainvälisissä kilpailuissa sekä kotimaisen Mastercupin koordinoimisesta.

Kurinpitolautakunta

Toimintasääntöjen mukaan kurinpitovaltaa käyttää syysliittokokouksen valitsema 3 henkinen kurinpitolautakunta.