Etusivu / Suomen Pyöräily ry / Yksiköt ja valiokunnat

Yksiköt ja valiokunnat

Suomen Pyöräily ry:n toiminta pitää sisällään yksiköitä ja valiokunnan, jotka omalta osaltaan edistävät suomalaista pyöräilyä. Virallisia yksiköitä ovat Nuorisoyksikkö (NY) sekä Huippupyöräily-yksikkö (HPY). Säännöistä ja tuomaroinnista huolehtii Sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV). Lisäksi kullakin Suomen Pyöräilyn alalajilla on omat lajivastaavansa. Suomen Pyöräilyn alla toimii myös Masterjaosto, joka vastaa ikäryhmäkilpailuiden järjestämisestä Suomessa.

Yksiköt ja valiokunta vastaavat omalta osaltaan toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta, hallinnon toimivuudesta ja seurannasta (kokoukset, pöytäkirjat, päätösten seuranta ja raportointi) sekä viestinnästä. 

Nuorisoyksikkö

Nuorisoyksikön vastuualueena on mm. 16-luokkien ja sitä nuorempien pyöräilyn toiminta, toiminnan parhaiden käytäntöjen dokumentointi sekä nuorisovalmennuksen koordinointi ja siihen liittyvä koulutus.

Huippupyöräily-yksikkö

Huippupyöräily-yksikön tehtävänä on mm. kansainvälisen kilpailutoiminnan organisointi, osaamisen kehittäminen ja urheilijoiden kehityksen seuraaminen ja varmistaminen.

Sääntö- ja tuomarivaliokunta

Sääntö- ja tuomarivaliokunnan tehtävänä on mm. valvoa mm. valvoo tuomareiden, toimitsijoiden, kilpailijoiden ja muiden lisenssinhaltijoiden toimintaa ja sääntöjen noudattamista.

Masterjaosto

Masterjaosto vastaa maantiepyöräilyn ikäryhmäkilpailujen koordinoinnista Suomessa ja mastereiden kansainvälisissä kilpailuissa sekä kotimaisen Mastercupin koordinoimisesta.

Kurinpitolautakunta

Toimintasääntöjen mukaan kurinpitovaltaa käyttää syysliittokokouksen valitsema 3 henkinen kurinpitolautakunta.