Etusivu / Uutiset / Suomen Antidopingsäännöstö uudistuu 1.1.2021

Suomen Antidopingsäännöstö uudistuu 1.1.2021

maanantai 28.12.2020

Muutokset WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon ja Kansainväliseen erivapausstandardiin 2021

Vuoden 2021 Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon tärkein muutos koskee S3. -ryhmää eli beeta2-agonisteja. Aiemmin kaikkina aikoina kielletty astmalääke vilanteroli (esim. kauppanimeltä Relvar®) on vuoden 2021 alusta lähtien sallittu inhalaationa, silloin kun annos on enintään 25 mikrogrammaa 24 tunnin aikana. Luetteloon ei ole lisätty uusia kiellettyjä aineryhmiä, mutta joihinkin ryhmiin on lisätty uusia esimerkkiaineita.

Uuden Maailman antidopingsäännöstön mukaan Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa määriteltävien pääsääntöisesti päihdekäytössä olevien dopingaineiden dopingrikkomuksien rangaistuksia lievennetään silloin, kun niitä on käytetty kilpailujen ulkopuolella. Päihdekäytössä luokiteltaviksi dopingaineiksi luettelossa määritellään kokaiini, ekstaasi, heroiini ja kannabistuotteiden sisältämä tetrahydrokannabinoli.

WADAn Kansainväliseen erivapausstandardiin 2021 on tullut myös merkittävä muutos. Aiempaan tapaan tasomäärittelyn piiriin kuuluvan urheilijan tulee hakea erivapautta kielletylle lääkeaineelle tai menetelmälle pääsääntöisesti etukäteen. Erivapauden hakeminen jälkikäteen eli takautuvasti on ollut tasomäärittelyn piiriin kuuluvalle ja kansainvälisen tason urheilijalle mahdollista yleensä vain, kun kyse on ollut lääketieteellisestä hätätilanteesta.

Uuden erivapausstandardin mukaan urheilija voi hakea erivapautta myös takautuvasti positiivisen dopingtestin jälkeen silloin, kun urheilija on käyttänyt kilpailun ulkopuolella varoaikana, lääkinnällisistä syistä, kiellettyä ainetta, joka on kielletty vain kilpailun aikana. Tämä mahdollisuus hakea takautuvaa erivapautta ei siis koske kaikkina aikoina kiellettyjä aineita. Kilpailuaika alkaa kilpailua edeltävänä iltana klo 23.59 ellei sitä ole määritelty toisin.

Urheilijan on kuitenkin tärkeää varmistaa, että ehdot erivapauden myöntämiselle täyttyvät, kun kyse on esimerkiksi kielletystä glukokortikoidi- tai opioidilääkityksestä. Urheilijan tulee pitää potilasasiakirjansa valmiina, jos erivapautta on haettava positiivisen dopingtestin jälkeen takautuvasti. Piristeiden, kuten pseudoefedriinin ja efedriinin suhteen olisi kuitenkin tärkeää noudattaa varoaikoja, koska erivapauden ehdot niille täyttyvät harvoin.

Erivapaustasomäärittelyn päivittäminen

SUEK noudattaa lääkinnällisen käytön erivapauksien osalta Maailman antidopingtoimisto WADAn Kansainvälistä erivapausstandardia.

SUEKin lajikohtainen tasomäärittely koskee kansallisen tason urheilijoita ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Se kertoo kunkin lajin kohdalla tason, jonka saavuttaneiden urheilijoiden tulee hakea tarvitsemansa erivapaudet urheilussa kielletyille aineille ja menetelmille etukäteismenettelyllä.

Uusi Maailman antidopingsäännöstö ja Suomen antidopingsäännöstö 2021 tulevat voimaan 1.1.2021. Osana säännöstöuudistusta SUEK on päivittänyt myös lääkinnällisen käytön erivapauksiin liittyvän lajikohtaisen tasomäärittelyn. Uusi tasomäärittely otetaan käyttöön ja julkaistaan SUEKin internetsivuilla 1.1.2021. Huomioithan, että liiton sivut päivittyvät viiveellä.

Lisätietoja: www.suek.fi tai 09 3481 2020