Etusivu / Yleinen / Hallituksen esitys jäsenmaksusta ja oto. kilpailukoordinaattorin palkkaamisesta

Hallituksen esitys jäsenmaksusta ja oto. kilpailukoordinaattorin palkkaamisesta

tiistai 8.11.2022

Pyöräilyn kilpailukalenterien työstö (suunnittelu, toteutus, seuranta) on viime vuosina ollut epäkoordinoitua ja eri lajit ovat noudattaneet omia aikataulujaan ja toimintatapojaan. Tämä on aiheuttanut sen, että kisojen hakemis- ja hyväksymisprosessit ovat eri lajeissa olleet erilaisia ja ajallisesti hajautuneita. Osaltaan tämä johtuu siitä, että työltä on puuttunut omistaja eli kukaan ei ole vastannut aikatauluista, yhteyksistä seuroihin jne.

Kun liiton jäsenmaksujärjestelmä viime vuonna uusittiin, tavoitteena oli, että liiton toimintaresurssit kasvaisivat seuroja oikeudenmukaisesti kohdellen. Uusien maksujen pohjana olivat seurojen liitolle ilmoittamat n. 8.000 jäsentä.

Kun jäsenmaksujen aika tuli, niin seurojen jäsenmäärä olikin n. 4.900. Eli pudotusta n. 18.000 (3.000 x 6€).

Liitto teki samassa yhteydessä myös rahasiirron aktiivisille kisoja järjestäville seuroille poistamalla kilpailulupa- ja osanottomaksut yhteensä 15-20.000€.

Vanhassa järjestelmässä liitto sai vuosittain n. 70.000€ jäsen -ja kilpailumaksuina. Tänä vuonna tuo summa kutistui 60.000€:oon eli kasvun sijaan liiton toimintaresurssit pienenivät 10.000€:lla.

Jos haluamme saada kilpailutoimintamme paremmaksi ja koordinoidummaksi meidän on saatava toiminnalle tekijä, jolla on aikaa ja resursseja hoitaa tehtävä.

Tämän johdosta hallitus esittää liittokokoukselle, että jäsenmaksun perusosaa korotetaan 100€:lla, joka toisi toimintaresurrseihin n. 10.000€ lisää ja tällä rahalla palkattaisiin oto. toiminen kilpailukoordinaattori.

Toivottavasti mahdollisimman moni seura tulee torstain kokoukseen mukaan päättämään mm. tästä asiasta.

-Jorma Paakkari