Etusivu / Uutiset / Suomen Pyöräily mukana SUEK:n tutkimuksessa – Urheilussa paljon hyvää, mutta epäasialliseen kohteluun puututtava paremmin

Suomen Pyöräily mukana SUEK:n tutkimuksessa – Urheilussa paljon hyvää, mutta epäasialliseen kohteluun puututtava paremmin

perjantai 11.11.2022

Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) julkaisi tällä viikolla Urheilijoiden myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksen. Suomen Pyöräily osallistui tutkimukseen viime keväänä kyselyllä kartoitetuin vastauksin yhdessä noin 50 muun urheilujärjestön kanssa. Kyselyyn vastasi yhteensä yli 2 000 kilpaurheilijaa.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset kilpaurheilijat kokevat urheilussa etupäässä myönteisiä kokemuksia, mutta myös vastuutonta ja epäasiallista käytöstä ilmenee. Näiden lieveilmiöiden poistaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista koko urheiluyhteisöltä. Urheilijoiden vastauksissa korostui tarve etenkin toimintakulttuurin muutokselle sekä konkreettisille toimintaohjeille epäasialliseen käytökseen puuttumiseksi. Lisäksi SUEK julkaisi Olympiakomitean tilaaman selvityksen Epäasiallinen kohtelu urheiluyhteisössä -tulokset.

Urheilijoiden kokemuksia kilpaurheilussa selvittäneen tutkimuksen mukaan urheilijoilla on odotetusti paljon myönteisiä kokemuksia. Lähes 90 prosenttia vastaajista kertoi menevänsä mielellään harjoituksiin. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin kokenut myös epäasiallista käyttäytymistä, syrjintää tai häirintää. Yleisintä oli oman tekemisen epäoikeudenmukainen ja pilkkaava arvostelu. Vähiten koettiin fyysistä väkivaltaa. Ryhmän merkitys korostui, sillä vastuullisesti toimiva ryhmä pystyy estämään epäasiallista toimintaa.

Kyselyyn vastanneista urheilijoista vain noin 30 prosenttia ei ole kokenut vastuutonta tai epäasiallista toimintaa. Tämän vuoksi tarvitaan tietoisuuden lisäämistä, aktiivista puuttumista ja selkeitä toimintaohjeita, joihin koko urheiluyhteisön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Nyt on tärkeää katsoa yhden ihmisen sijaan koko urheilujärjestelmää ja sen toimintaa. Sivusta katsominen ei ole enää vaihtoehto.

sanoo tutkimuksesta vastannut urheilupsykologi Satu Kaski.

Tutkimukseen vastanneet kilpaurheilijat toivoivat urheiluyhteisöltä varhaisen puuttumisen ja kielteisten kokemusten selvittämisen toimintamallien kehittämistä. Lisäksi toivottiin panostamista yhdenvertaisuutta vahvistaviin toimintatapoihin, koska myönteiset ja kielteiset kokemukset liittyvät vahvasti urheilijan hyvin- ja pahoinvointiin. 

Suomen Pyöräilyn liittosihteeri Heini Vesalainen kiittää pyöräilyn vastaajien hyvästä vastausaktiivisuudesta, vaikkakin pienenä liittona vastausmäärä oli isoihin liittoihin nähden luonnollisesti pieni. Kokonaistulokset kertonevat kuitenkin tilanteesta meidänkin lajin osalta.

Meidän on tärkeää liittona ja valmennuspuolemme osalta vaikuttaa esimerkiksi yhteistyön ja koulutuksen kautta urheilijoiden toimintakulttuuriin panostamalla ryhmän vastuulliseen toimintaan ja ryhmän valmiuteen puuttua epäkohtiin. Urheilijan myönteisiä kokemuksia ja pätevyyden tuntemuksia tulee vahvistaa ja ylläpitää. Varhainen puuttuminen mahdollisiin epäkohtiin on kaiken a ja o.

toteaa Heini Vesalainen.

Lue lisää: Vastuullisuus Suomen Pyöräilyssä

Urheilijoiden myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa -selvitys

Epäasiallinen kohtelu urheiluyhteisössä -selvitys

Ilmoita epäeettisestä toiminnasta urheilussa: ILMO / EtOleYksin