Etusivu / Uutiset / Liittokokous 20.11.2021

Liittokokous 20.11.2021

lauantai 4.12.2021

Suomen Pyöräilyn liittokokous pidettiin hybridikokouksena Helsingissä lauantaina 20.11. Seuraavassa esitellään kokouksen tärkeimpiä päätöksiä.

Sääntöuudistus

Liiton voimassa olevat toimintasäännöt olivat useita vuosia vanhoja ja monien lisäysten, poistojen ja muutosten jälkeen hiukan sekavat. Säännöt haluttiin nykyaikaistaa ja saada yksiselitteisimmiksi. Pohjatyö tehtiin Olympiakomitean yhdistyslakiasiantuntijan kanssa, jotta säännöt olisivat lain ja OK:n ohjeiden mukaiset.

Suurin toiminallinen muutos säännöissä on seurojen liittokokousäänimäärien määräytymisperuste. Vanha järjestelmä, joka perustui erilaisiin toimintapisteisiin, ei täytä enää yksiselitteisyys- ja läpinäkyvyysvaateita. Uusi peruste halutiin yksinkertaiseksi ja täysin läpinäkyväksi. Nuo perusteet mielessä päädyttiin jäsenmääräpohjaiseen äänimäärän määräytymiseen, jota suuri osa liitoista käyttää. Alla taulukko liittokokouksen hyväksymästä äänimäärien määräytymisestä.

Jäseniä -> Ääniä

Alle 50 -> 1 ääni                                

51-100 -> 2 ääntä                              

101-200 -> 3 ääntä         

201 tai enemmän -> 4 ääntä                              

Mahdollinen perhejäsenyys määritellään yhdeksi (1) jäsenyydeksi.

Äänimäärä kokoukseen määräytyy kaksi kuukautta liittokokousta edeltävän kuukauden ensimmäisen (1) päivän liiton jäsenmaksun maksaneiden jäsenten perusteella.

Muut muutokset säännöissä olivat enimmäkseen teknisiä tai tekstiä selkeyttäviä nykyaikaistuksia. Säännöt menevät seuraavaksi Patentti- ja rekisterihallitukselle hyväksyttäväksi. Nämä säännöt löytyvät liiton sivuilta kokouspöytäkirjan liitteenä.

Jäsenmaksu-uudistus

Vilkkain keskustelu liittokokouksessa käytiin jäsenmaksu-uudistuksesta. Keskusteluun hyvän pohjan loivat kaksi seurailtaa, jotka pidettiin kokousta edeltävinä viikkoina. Keskusteluissa tuli selvästi esille suurimman osan seurojen näkemys siitä, että suomalaisen liikuntarahoituksen muuttuessa myös meidän pyöräilijöiden on muutettava rahoituspohjaamme. Yhteiskunnan tuki on vähenemässä, josta yksi esimerkki liikunnasta vastaavan ministeri Antti Kurvisen haastattelu, joka alleviivaa tarvetta oman varainhankinnan merkityksestä järjestöille > tähän HS artikkeli linkkki.

Seurailloissa hallitus esitteli oman ehdotuksensa: 30 € aikuisjäsen ja 10 € juniorit alle 18 v. Vaikka seuroissa ymmärrettiin muutoksen tarve, hallituksen ehdottamaa muutosta pidettiin liian nopeasti tulevana ja toteutukseltaan vaikeana esitetyllä aikataululla. Seurapalautteen seurauksena hallitus muuttikin esitystään liittokokoukseen.

Kokouksessa oli esillä useita erilaisia vaihtoehtoja jäsenmaksumuutokseen ja muutaman äänestyskierroksen jälkeen seurat päättivät seuraavasta järjestelmästä vuodelle 2022.

Jäseniä -> Jäsenmaksu

Alle 50 -> 200€                     

51-100 -> 400€                     

101-200 -> 600€                     

201 tai enemmän -> 800€      

Perusmaksun lisäksi peritään 6 € / jäsen.

Samassa yhteydessä päätettiin poistaa seuroilta kilpailu- ja kirjaamismaksut sekä mestaripaitojen ja SM-mitalien laskutukset. Näin seurat päättivät palkita aktiivisia kilpailuja järjestäviä jäsenseuroja.

Nyt päätetty malli on siis ns. hybridimalli, jossa vanhasta maailmasta säilyy perusmaksu, mutta siirtymänä uuteen lisättiin kuuden euron henkilökohtainen jäsenmaksu. Tämä oikea askel liiton elinvoimaisuuden säilyttämiseen ja lajin kehityksen varmistamiseen.

Uudistuksen perimmäisenä tavoitteena ei ole lisätä seurojen maksuja, vaan ohjata rahoitusta pyöräilyn harrastajien suuntaan. Tavoitteena on edelleen tulevaisuudessa poistaa perusmaksu seuroilta ja siirtyä kokonaan jäsenpohjaiseen malliin, jossa liiton perusrahoitus jakaantuisi pienellä summalla seurojen tuhansille jäsenille rasittamatta ketään liikaa. Mutta kuten seurojen antama palaute kertoi, tämä siirtymä on valmisteltava paremmin ja pidemmällä aikajänteellä.

Jäsenmaksun maksaminen 2022

Koska vuosi 2022 on uuden järjestelmän ylimenovuosi, jäsenmaksu maksetaan poikkeuksellisesti erissä.                                                                                          

  1. Jäsenmaksun perusosa laskutetaan normaaliin tapaan tammikuussa perustuen seurojen vuoden 2021 ilmoittamiin jäsenmääriin.
  2. Jäsenkohtainen maksu laskutetaan kahdessa erässä siten, että 1. erä toukokuussa siihen mennessä maksaneiden jäsenten perusteella ja 2. erä lokakuussa 2022 myöhemmin maksaneista. Nämä maksut perustuvat seurojen ilmoituksiin jäsenmaksun maksaneiden määrästä. Eli käytännössä: Liiton toimisto lähettää kyselyn huhtikuussa ja syyskuussa seuroille jäsenmäärästä ja tämän ilmoituksen perusteella maksetaan jäsenkohtainen maksu.

Seuraillat jatkuvat ja säännöllistyvät

Hyvän palautteen saaneita seurailtoja jatketaan siten, että sekä keväällä että syksyllä on 1–2 iltaa. Seuraillat järjestetään etänä, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua.Iltojen tavoitteena on lisätä toiminnan avoimuutta ja yhteistyötä liiton eri elinten kesken; seurat, toimisto, yksiköt.

Kiitos seuroille aktiivisuudesta kokousta edeltävissä tilaisuuksissa ja liittokokouksessa!

Kokouspöytäkirjan löydät täältä