Toimintaohje (22.2.2016)

Jaostojen ja yksiköiden tehtävät

Kaikki yksiköt ja jaostot oman toimintansa osalta

·        toiminnan ja talouden suunnittelu koordinoidusti (talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitys viimeistään lokakuussa, toiminta- ja talousarvio hyväksytään syysvuosikokouksessa)

·        jaostojen ja yksiköiden varainkäyttö tulee perustua hyväksyttyyn toiminta- ja talousarvioon (lopullinen vahvistus OKM:n toiminta-avustuspäätöksen jälkee, alkuvuodesta on vältettävä peruuttamattomia taloudellisia sitoumuksia ilman hallituksen päätöstä)

·        hallinnon toimivuus ja seuranta (kokoukset, pöytäkirjat, päätösten seuranta ja raportointi)

·        sisäinen viestintä (hallitus, toimisto, seurat, muut jaostot/yksiköt asiasta riippuen)

·        ulkoinen viestintä (nettisivut, tiedotusvälineet ym.)

Nuorisoyksikkö

·        vastuualueena 16-luokkien ja sitä nuorempien pyöräily (pl. huippu-urheilu), etenkin lajeille yhteinen toiminta

·        nuorisotoiminnan parhaiden käytäntöjen dokumentointi ja levittäminen (pyöräilijän polku)

·        nuorisovalmennuksen koordinointi ja siihen liittyvä koulutus

·        yhteisten nuorisoleirien järjestäminen

·        lajikohtaisten nuorisoleirien ja nuorten (pl. huippu-urheilu) maajoukkuetoiminnan järjestäminen yhdessä lajijaostojen kanssa (rahoitusvastuu hyväksytyn talousarvion mukaisesti)

·        Kultainen Kampi -cupin koordinointi

 

Huippupyöräily-yksikkö

·        vastuualueena huippu-urheilu (Olympia/ Paralympia/ MM/ EM-tason urheilijat ja sinne tavoitteellisesti ja uskottavasti pyrkivät)

·        huippu-urheilun järjestelmän suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen

·        huippu-urheilun valmennusryhmien tasomääritykset ja valinnat

·        arvokisavalinnat koordinoidusti lajijaostojen kanssa (hallitus vahvistaa)

 

Lajijaostot

·        vastuualueena oma/t laji/t

·        toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen koordinoidusti kokonaisuus huomioiden, seuranta ja toteuttaminen

·        lajikohtaisen asiantuntemuksen kehittäminen, ylläpito ja levittäminen

·        HPY:n maajoukkuetoiminnan tukeminen ja toteuttaminen oman lajin osalta (arvokilpailut/ olympiaryhmä)

·        lajin muun maajoukkuetoiminnan suunnittelu ja toteutus (ml. valinnat; lähtökohtaisesti 100 % omarahoitus, ellei toteuteta yksiköiden tai jaoston hyväksytyn budjetin puitteissa)

·        lajin kansallisen kilpailutoiminnan ja -kalenterin (ml. lajikohtaiset cupit) koordinointi

·        lajin arvokisavalintojen esittely HPY:lle, lajikohtaisten valintakriteerien vahvistaminen