Yksiköt ja valiokunnat

Suomen Pyöräily ry:n toiminta pitää sisällään yksiköitä ja valiokunnan, jotka omalta osaltaan edistävät suomalaista pyöräilyä. Virallisia yksiköitä ovat Nuorisoyksikkö (NY) sekä Huippupyöräily-yksikkö (HPY). Säännöistä ja tuomaroinnista huolehtii Sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV). Lisäksi kullakin Suomen Pyöräilyn alalajilla on omat lajivastaavansa. Yksiköt ja valiokunta vastaavat omalta osaltaan toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta, hallinnon toimivuudesta ja seurannasta (kokoukset, pöytäkirjat, päätösten seuranta ja raportointi) sekä viestinnästä. 

Tutustu Nuorisoyksikön toimintaan täällä.

Tutustu Huippypyöräily-yksikön toimintaan täällä.

Tutustu Sääntö- ja tuomarivaliokunnan toimintaan täällä.