STRATEGIA TIIVISTETTYNÄ

Suomen Pyöräilyn visio:

Suomen Pyöräilyn tulee toimija, joka tekee pyöräilystä entistä halutumman ja tunnetumman urheilu-, liikunta- ja liikkumismuodon.

Suomen Pyöräilyn missio:

Olla pyöräilyn yhteen kokoava toimija ja kehittäjä Suomessa.

Suomen Pyöräilyn arvot:

Menestymisen ja kehittymisen tahto: elinehto kaikelle, pitää olla toiminnan ytimessä kaikessa. Huippu-urheilun pitää tuottaa nousujohteista arvokilpailumenestystä, juniorityön pitää kasvaa laadullisesti ja määrällisesti ja liiton näkökulmasta taloudellinen ja toiminnallinen menestys ja kehitys.
Kestävä kehitys: urheilullinen, taloudellis- hallinnollinen, ympäristöllinen sekä yhteiskuntavastuu. Sitoudutaan suunnitelmiin, edistetään pyöräilyä, huomioidaan ympäristö.
Elämisen laatu ja pyöräilyn nautinto: pyöräily on hauskaa. Se on sosiaalista, se lisää elämisen laatua, hyvinvointia ja terveyttä. Pyöräily sopii hyvin monelle.
Yhdessä tekeminen: ehtymätön voimavaramme. Yhteistyö on mahdollistaja. Lajien välinen yhteistyö, kansainvälinen yhteistyö, liiton ja seurojen, seurojen välinen yhteistyö, kuten myös kaupalliset ulottuvuudet.
Reilu peli: yksi peli, samat säännöt.
Avoimuus: Toiminnan läpinäkyvyys ja ennakkoluulottomuus kaikilla tasoilla. Avoimuus sisälle ja ulos.

Suomen pyöräilyunionin strategisina painopisteinä ovat
● lapset ja nuoret
● huippu-urheilu
● harrasteliikunta