SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry:n ANTIDOPINGOHJELMA:

Suomen Pyöräilyunionin (SPU) toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään tasa-arvoista liikuntakulttuuria. SPU:n antidopingohjelman tavoitteena on lisätä antidopingtyön osuutta kaikessa liiton toiminnassa niin urheilijoiden valmentautumisessa kuin uusien valmentajien ja ohjaajien sekä johtohenkilöiden koulutuksessa. SPU pitää tärkeänä myös tiedottaa kattavasti antidopingasioista koko pyöräilyväelle Suomessa. SPU:n antidopingohjelmassa esitetään kaikki ne pelisäännöt, jotka sitovat SPU:n toimintaan kuuluvia henkilöitä (muun muassa urheilijoita, valmentajia, kouluttajia, johtohenkilöitä).

Antidopingohjelma 2016

Kielletyt aineet ja menetelmät

Erivapaus (TUE)

Lajikohtainen tasomäärittely

SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti. SUEK:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden on toimitettava erivapaushakemuksensa etukäteen kansainväliselle lajiliitolleen iästään ja kansallisesta tasostaan riippumatta.

Jos kansainvälisen tason urheilijalla on SUEK:n myöntämä erivapaus, hänen tulee selvittää, hyväksyykö kansainvälinen lajiliitto SUEK:n myöntämän erivapauden.

Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. Tällöin SUEK pyytää urheilijaa toimittamaan tarvittavat todistukset ja selvitykset jälkikäteen.

Urheilun toimintakiellossa olevien urheilijoiden tulee huolehtia, että heillä on tarvittavat erivapausluvat myös toimintakiellon aikana.

Alla olevasta käy ilmi taso, jonka saavuttaneiden urheilijoiden tulee etukäteen hoitaa erivapaudet kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti.

Pyöräily; Yleisen sarjan miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat