Etusivu / Kilpaileminen / Parapyöräilyn kilpailutoiminta

Parapyöräilyn kilpailulajit ja luokat

Kilpailulajit ja luokat maantielajeissa

Maantiepyöräilyssä kilpaillaan maantieajossa ja henkilökohtaisessa aika-ajossa. Tämän lisäksi vakiintuneena kilpailumuotona on käsipyörien viestikilpailu (team relay).  Maantieajo ajetaan yhteislähtökilpailuna ja henkilökohtainen aika-ajo väliaikalähtöisenä. Maantielajien kilpailuluokat (sport class) jakaantuvat neljän päävammaluokan mukaan seuraavasti:

  • Luokka B = näkövammaiset, kilpailevat aina tandemilla
  • Luokka H = selkäydinvamma tai siihen rinnastettava vamma, välineenä käsipyörä ja ajoasento joko makaava tai pysty alaluokasta riippuen. Alaluokat H1 – H5.
  • Luokka C = amputointi tai siihen rinnastettava muu fyysinen vamma tai rajoite, välineenä normaalirunkoinen pyörä, mikä tarvittaessa modifioitu vamman mukaan. Alaluokat C1 – C5.
  • Luokka T = CP-vammaiset tai muu motorinen vamma, joka edellyttää kolmipyörän eli trikkerin käyttöä. Alaluokat T1 ja T2.

Luokat H-, C-, ja T jakaantuvat eri alaluokkiin. Alaluokka on ilmaistu numerolla luokkatunnuskirjaimen perässä. Mitä pienempi luokkanumero, sitä korkeampi vamma-aste on kyseessä. Esimerkiksi käsipyörien H1-luokan urheilijat ovat tetraplegtikkoja eli neliraajahalvaantuneita. Kaikki näkövammaiset kilpailevat luokassa B ilman alakuokkajakoa. Urheilijan luokkatunnuksen eteen lisätään kirjain määrittelemään kyseisen luokan sukupuoli: W=naiset, M=miehet.

UCI:n sääntöihin perustuvat vamma- ja luokkaluokitusten säännöt löytyvät UCI:n sivuilta.

Kilpailulajit ja luokat ratapyöräilyssä

Ratapyöräilyssä kilpaillaan ainoastaan luokissa B ja C, ja näiden alaluokkajako on vastaava kuin maantielajeissa. Kilpailumuodot / matkat ovat vaihtelevat luokittain, mutta lajit ovat individual pursuit, tandem sprint, team sprint, scratch ja time trial.

UCI:n sääntöjen mukaiset kilpailumuodot löytyvät UCI:n sivuilta.

Kilpailukategoriat

  • PG= paralympialaiset
  • CM = maailmanmestaruuskilpailut
  • CDM = maailmancup
  • C1/ C2= kansainväliset UCI:n kalenterikilpailut
  • CN = kansallisen tason kilpailut sisältäen maan mestaruuskilpailut

Luokittelu

Luokittelu on vammaisurheiluun kiinteästi liittyvä erityispiirre. Luokittelun perusteella urheilijalle pyritään löytämään mahdollisimman oikea ja tasavertainen yksilön vammatasoon sopiva kilpailuluokka (sports class).

Luokittelu jakaantuu kahteen osaan: kansallisen luokittelun pohjalta urheilija voi kilpailla para-pyöräilyssä kansallisella tasolla sekä C1-ja C2-tason kansainvälisissä kilpailussa. Paralympialaiset, MM- ja EM-kilpailut sekä maailmancupin kilpailut edellyttävät kansainvälistä luokittelua.

Urheilijan luokittelustatus on puolestaan viisiportainen. Urheilijan vammaluokka on joko vahvistettu (C=confirmed), uudelleen arvioitava (R=review), uudelleen arvioitava annetun aikajänteen sisällä (FRD) tai ei-luokiteltavissa (NE =not eligible). Tämän lisäksi on NE-Re-evaluation-status, mikä tarkoittaa, että NE-statuksen saanut urheilija soveltuvuus ja luokka arvioidaan vielä toisen luokittelun arviointipaneelin myötä.

Toistaiseksi Suomesta puuttuu sekä kansallisen että kansainvälisen tason luokittelija. Tästä johtuen uusien luokittelemattomien ja kilpailutoimintaan mukaan haluavien urheilijoiden kohdalla toimimme seuraavasti. Paralympiakomitean lääkäri yhdessä para-pyöräilyn päävalmentajan kanssa tekee arvioin urheilijan mahdollisesta luokasta perustuen B-lausuntoon. Urheilijalle kirjoitetaan ohjeellinen luokitustodistus, jolla voi kilpailla kansallisella tasolla sekä C1- ja C2-tason kansainvälisissä kilpailuissa.

Maailmancup-tason kilpailuihin haluavan on läpikäytävä kansainvälinen luokittelu, mikä järjestetään UCI:n toimesta maailmancupin kilpailujen sekä maailmanmestaruuskilpailujen yhteydessä. Kansainvälinen luokittelutilaisuus on itsessään urheilijalle maksuton palvelu, jossa urheilijan vammaluokka todetaan asiantuntijapaneelin haastattelun, fyysisen arvioinnin, välinearvioinnin sekä varsinaisen kilpailuseurannan pohjalta. Varsinaista luokittelutapahtumaa edeltää vaadittujen dokumenttien toimittaminen UCI:lle sähköisessä muodossa lajiliiton / päävalmentajan kautta.