Muistutuksena, että voimassa olevien sääntöjen mukaisesti jäsenen, joka haluaa esittämänsä asiansa kevätkokouksen esityslistalle, on ilmoitettava siitä sähköisesti tai kirjallisesti SP:n hallitukselle 15.2.2021 mennessä.

Kevätkokous järjestetään 24.4.2021.