Nuorisoyksikön tukihaku 2022

Etusivu / Materiaalipankki / Nuorisoyksikkömateriaalit / Nuorisoyksikön tukihaku 2022

Nuorisoyksikkö tukee toiminnan aloittamista ja kehittämistä

Nuorisoyksiköltä voi hakea tukea monipuolisesti erilaisiin hankkeisiin. Yhteinen nimittäjä tuettaville hankkeille on junioripyöräilyn kehittäminen. Tukea voi hakea uuden toiminnan käynnistämiseen, tai jo laijssa mukana olevien junioripyöräilijöiden harjoittelun ja  kilpailemisen tukemiseen ja kehittämiseen. Lisäksi tuetaan ulkomaille suuntautuvia kilpailumatkoja.

Haussa on käytössä kaksi erillistä lomaketta. Ulkomaille suuntautuville kilpailumatkoille haettavalle tuelle on oma erillinen lomake. Kaikki muut tuet haetaan ”hanketuki” lomakkella.

Hakuaika

Hanketuen haku on auki 15. toukokuuta saakka. Siihen mennessä tulleet hakemukset käsitellään tasavertaisina. Tämän jälkeen haku jää avoimeksi, jos budjetoitua rahaa jää käytettäväksi. 15. toukokuuta jälkeen tuleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Ulkomaan kilpailutuki on auki niin kauan kun budjetoitua rahaa on käytettävissä.

Hanketuki 4000 €

Kaikkien tuettavien hankkeiden on sisällettävä omarahoitusosuus, joka on vähintään 50% hankkeen
kustannuksista.

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista.
– Lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä pyöräilyseurassa.
– Alentaa lasten ja nuorten pyöräilyharrastuksen kustannuksia.
– Edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta.
– Edistää koko perheen pyöräilyharrastusta.
– Lisätä vapaaehtoistoimintaa
– Kehittää uudenlaisia toimintamalleja
– Edistää yhteistoimintaa seurojen välillä.
– Madaltaa kynnystä osallistua kilpailuihin.
– Lisää kansallisten pyöräilykilpailuiden määrää suomessa.
– Muu hyvä syy

Tuki tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana.

Kun hanke on toteutunut, tukirahan käytöstä tulee lähettää nuorisoyksikölle raportti tuen käytöstä. Raportti tulee toimittaa viimeistään Tammikuu 2023 loppuun mennessä.

Ulkomaiden kilpailutuki 3000 €

Tuki haetaan toteutuneen kilpailumatkan jälkeen.

Tukea hakee seura, joka maksaa tuen urheilijalle. Tukisumma on 100 € / kilpailu. Tuen voi hakea enintään kahteen kilpailuun. Tuettavat kilpailut voivat olla samalla kilpailumatkalla. Vähintään kaksi päivää kestävään etappikilpailuun tai voi hakea kahden kilpailun tuen (200 €)

Tuet jaetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Kuka voi hakea tukea

Tukea voi hakea Suomen Pyöräily Ry:n jäseseura. Tukea hakee aina seura, ei kilpailija tai huoltaja. Kilpailutuet maksetaan myös seuran kautta.

Hakemusten käsittely

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon suunnitelman laatu, sekä arvioitu vaikuttavuus
asetettuihin tavoitteisiin. Hakemukset arvioidaan nuorisoyksikön jäsenten toimesta. Tuen jakamisessa otetaan huomioon seuran aiemmissa tukihauissa saama tuki.

Hakulomakkeet

Hanketuki lomake

Budjetoitu summa 3000 €

Tällä lomakkeella haetaan kaikki muut tuet paitsi ulkomaan kilpailumatkojen tuki.

Erittele hankkeen kulut niin että niistä käy selkeästi selville mihin eri kohteisiin raha käytetään.
Antamiasi tietoja ei luovuteta Suomen Pyöräily ry:n ulkopuolisille henkilöille tai tahoille. Tiedot poistetaan järjestelmästä ennen seuraavan kilpailukauden alkua.

Ulkomaan kilpailutuki

Budjetoitu summa 3000 €

Tuet jaetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä niin kauan kun budjetissa on varaa.

Tällä lomakkeella haetaan tukea ulkomaan kilpailumatkoille.

Tukea voi saada 100 € / kilpailu. Max. 2 kilpailusta yhtä ajajaa kohti.

Antamiasi tietoja ei luovuteta Suomen Pyöräily ry:n ulkopuolisille henkilöille tai tahoille. Tiedot poistetaan järjestelmästä ennen seuraavan kilpailukauden alkua.