Linkki 2019 Jäsenseuroihin, toimintapisteisiin ja äänimääriin:

https://suomenpyorailyunioni-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tommi_eklund_pyoraily_fi/EcO5myDG9C5OrBHGJoWXxoYBhMSUtTn12JUEK71rDUHOJQ?e=cw96yS