ŠKODA CYCLING CUP (SCC) -kilpailuissa noudatetaan UCI:n, Suomen Pyöräily ry:n,  SCC-sääntöjä sekä kilpailun järjestäjän antamia kilpailumääräyksiä.

 

Kilpailuluokat

  • N-Elite
  • M-Elite

Kilpailun yhteydessä voidaan ajaa myös muita luokkia.

 

Lähdöt

Suosituksena on, että M/N-Elite luokat ajetaan itsenäisinä lähtöinä siten, että kilpailun yhteydessä ajettavat muut luokat eivät häiritse Elite-lähtöjä. Järjestäjä hakea yhdelle itsenäiselle lähdölle tukea liitolta 500kuitenkin siten, että lähdön koko on yli 14 osallistujaa. Kilpailun järjestäjien valinnassa pitää aina asettaa se järjestäjä etusijalle, jolla on mahdollisuus järjestää itsenäinen lähtö molemmille luokille. Mikäli elite-lähtö suosituksesta poiketen yhdistetään, lähdön saa yhdistää vain toisen kilpaluokan lähdön kanssa.

 

Osanotto-oikeus

SCC-kilpailuun osanotto-oikeus on niillä ajajilla, joilla on sääntöjen mukainen voimassa oleva kilpailulisenssi. Ajajan pitää käyttää lähdöissä enimmillään niitä välityksiä, jotka sääntöjen mukaisesti ovat suurimmat sallitut välitykset siinä luokassa, jossa hän lisenssin mukaan ajaa.

Myös ulkomaalaiset ajajat voivat osallistua cup-kilpailuun, ja heidän osakilpailuissa saavuttamat pisteet huomioidaan myös kokonaiskilpailussa.

 

Ajanotto

Suositus on, että kilpailussa käytetään Chip- ajanottoa sekä maalikameraa. Chip-ajanottoon on haettavissa 5/kilpailija tuki liitolta 800 euroon asti.

 

Kilpailu/Maalialue

Maalikaari sekä liiton yhteistyökumppaneiden materiaalit tuodaan kilpailupaikalle liiton toimesta. Liiton puolesta paikalla on myös henkilö, joka opastaa järjestäjää maalialueen rakentamisessa. Maalialueen rakentamiseen/purkamiseen tarvitaan 2 henkilöä noin 2 tunnin ajaksi järjestäjän puolelta. Maalikaaren pystytykseen tarvitaan kahden muun lisäksi vielä yksi henkilö noin 10 minuutin ajaksi.

Katsoja/kilpailijaturvallisuuden takaamiseksi maalikaarta edeltävä osa maalisuorasta pitää aidata vähintään 30 metrin matkalta ja maalikaaren jälkeen vähintään 10 metrin matkalta.

Poikkeuksista yllä kuvatusta ohjeesta sovittava erikseen liiton kanssa.

 

Mainokset

Maaliin tullessa maalisuoran oikea sisäpuoli 20 metrin matkalta ennen maalia ja 10 metriä maalin jälkeen on varattu liiton yhteistyökumppaneille. Muu aita-alue on järjestäjän käytössä.

Poikkeuksista yllä kuvatusta ohjeesta sovittava erikseen liiton kanssa.

 

Muut poikkeukset

Mikäli järjestäjällä on erityisvaatimuksia tai -toiveita, pitää niistä sopia erikseen liiton kanssa    hyvissä ajoin ennen kilpailua.

Kuvaus

Liiton puolesta paikalla on kuvausryhmä, jos kilpailusta on mahdollista saada kuvaa Urheiluruutuun. Muu laajempi kuvaus on neuvoteltavissa liiton kanssa erikseen. 1 tai 2 kilpailua valitaan osaksi laajempaa TV-tuotantoa (Pyöräilykausi 2019 YLE TV2). Jos järjestäjällä on kiinnostusta olla osana TV-tuotantoa, tulee järjestäjän olla yhteydessä liittoon. Järjestäjän tulee avustaa kuvausryhmää kuvausseinän pystyttämisessä. Seinän pitää olla kuvauskäytössä 2 tuntia ennen kilpailun lähtöä ja 1 tunti kilpailun jälkeen.

Cup ja Cup-pisteet

Cupin johtaja käyttää erillistä johtajan paitaa. Pisteet osakilpailuista jaetaan sijoittumisen perusteella lähdöittäin (N/M-elite):

 

 

Pistelaskentaa koskevat korjaukset tulokset@pyoraily.fi

 

*) Viimeisessä kilpailussa sovelletaan korotettuja pisteitä 1 pv-ajon osalta 3 ensimmäisen sijan kohdalla ja etappikilpailun osalta 5 ensimmäisen kohdalla.

 

Palkinnot

Palkinnot SCC-kokonaiskilpailun voittajille (N/M-elite):

  1. sija 1300
  2. sija 800
  3. sija 500
  4. sija Tavarapalkinto
  5. sija Tavarapalkinto

 

Osakilpailun palkinnot

Järjestäjä vastaa osakilpailuissa jaettavista palkinnoista. Järjestäjän jakamat palkinnot tulee olla yhdenvertaiset ja cupkilpailun arvon mukaiset.

 

Osakilpailun järjestäjän vastuu

Osakilpailun järjestä vastaa kilpailun turvallisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta.

 

SCC-lisenssimaksu/osallistumismaksut

Tänä vuonna otetaan käyttöön järjestäjäkohtainen lisenssimaksu.

Lisenssimaksu vuonna 2019 on 1200/järjestäjä. Osallistumismaksut ovat järjestäjän vapaasti päätettävissä.  Lisenssimaksu tulee suorittaa liitolle viimeistään 2 viikkoa kilpailun jälkeen.

 

Huoltoautot

Jokainen joukkue voi asettaa itselleen huoltoauton. Huoltoautojen järjestys määritellään cupin kokonaiskilpailutilanteen mukaan siten, että parhaiten sijoittuneen auto on ensimmäisenä ja muut kilpailutilanteen mukaan. Kilpailun järjestäjä voi kuitenkin valita myös autojen järjestyksen määrittämismenetelmäksi arvonnan.

 

Tuomarit

Sääntö- ja tuomarivaliokunta nimeää cupkilpailun ylituomarin ja lisäksi 1-4 tuomaria. Järjestäjä on velvollinen nimeämään muut tarvittavat tuomarit ja toimitsijat. Tuomareilla on oltava käytössä riittävästi ajoneuvoja kuljettajineen. Järjestäjä vastaa tuomareiden ja toimitsijoiden kulukorvauksista (polttoainekorvaus SP:n matkustusohjesäännön mukaan).