Vuonna 2018 Suomen Pyöräily Ry:n talouteen on tulossa merkittävä vaje. Vajeen syntyminen johtui liiton toiminnanjohtajan sairastumisesta ja sen seurauksena tapahtuneesta talouden hallinnan pettämisestä. Liiton hallituksen tietoon vaje tuli vasta 2018 toimintavuoden lopussa toiminnanjohtajan ollessa jo viikkoja sairaslomalla.

Vajeen paikkaamiseksi otettu lainarahoitus vaikuttaa toimintasuunnitelmaan 2019 rajoittavasti. Hallitus pyrkii voimakkaasti lisäämään rahoituksen saamista uusilta yhteistyökumppaneilta liiton toimintaa vahvistamaan. Tätä varten on perustettu Finnish Cycling Pool. Liiton toimintabudjetti on kuitenkin laadittu varovaisuuden periaatteella. Mahdolliset lisätoimintavarat selviävät vuoden 2019 kuluessa riippuen sponsorirahoituksen onnistumisesta.

 

Suomen Pyöräilyn hallitus