Suomen Pyöräilyn Huippupyöräily-yksikön alaisuuteen on perustettu uusi kansainvälinen yksikkö.

Kv-yksikön tehtävänä on auttaa kansainvälisellä tasolla tai lähellä kansainvälistä tasoa olevia urheilijoita seurajoukkueen löytämisessä ulkomailta. Toiminnalla mahdollistetaan pyöräilijän kehityksen jatkuminen hyvällä kansainvälisellä kilpailuohjelmalla. Kv-yksikössä on paras mahdollinen osaaminen asiantuntijoiden ja kontaktien kautta; muun muussa Pia Sundstedt ja Kjell Carlström tuovat osaamista ja tärkeää tietoa pyöräilystä huipputasolla.

TOIMINTAMALLI

Urheilijan (ja valmentajan) tulee olla suoraan yhteydessä kv-yksikön Jukka Heinikaiseen halustaan ja tarpeestaan löytää seurapaikka ulkomailta. Kansainvälinen yksikön ja huippupyöräily-yksikön asiantuntijat sekä lajivalmentajat seuraavat urheilijoiden kehitystä, ja voivat keskustella urheilijan kanssa hänen halustaan ja mahdollisuuksista ulkomaille siirtymiseen.

Ensin selvitetään haastattelun, harjoitustietojen ja kilpailutulosten perusteella urheilijan valmiutta. Jos valmius on olemassa, kv-yksikössä keskustellaan mikä olisi urheilijalle paras mahdollinen paikka kehittyä urheilijan ominaisuudet huomioon ottaen. Tämän jälkeen pyritään löytämään kehityksen kannalta paras paikka.

 

Yhteystiedot
Jukka Heinikainen
Huippupyöräily-yksikön kv-yksikkö
Suomen Pyöräily ry
jukka.heinikainen@pyoraily.fi
p.0400328612